Hoe het is begonnen

Medio juni 2011 won MKB-ondernemer Joost Baltus (o.a. oprichter van de Prisma Advies Groep) een prijs uit handen van Rabobank Alkmaar e.o., nadat hij de hoogte van hun nieuwe duurzame pand goed had geraden.

De prijs bestond uit een rit in een elektrische sportauto; de Tesla Roadster. Dit was voor Joost aanleiding om een filmpje over ‘Duurzaam Ondernemen in Noord-Holland’ te maken. Hij betrok hierbij meteen Martha Klein van FairBusiness uit Alkmaar die hem inhoudelijk aanvulde op MVO-gebied.

Het idee

Na maandenlange voorbereidingen werd het filmpje met veel succes op 11/11/2011 gelanceerd; o.a. tijdens het Koplopersontbijt van Pepik Henneman (Meneer de Leeuw / Urgenda) in het provinciehuis te Haarlem. Het filmpje trok veel publiciteit en aandacht. Reacties van verschillende kanten waren zo enthousiast dat het idee ontstond om het eenmalige filmavontuur om te zetten naar een blijvend MKB-netwerk in de regio…Aan de slag!

Vervolgens werd een businessplan geschreven, programma’s bedacht en ondersteunende partijen benaderd. Ook voerde Dirk Sybenga een verkenning uit naar de rol van MKB-netwerken bij het verduurzamen van de regio. Samen met mediapartner Holland Media Combinatie, uitgever van het Noordhollands Dagblad stapten Rabobank Alkmaar e.o., Flynth Accountants, Urgenda, WNK en KvK-NWH in als founding partner. Ook werd Pepik Henneman (naast Martha & Joost) gevraagd om zitting te nemen in het bestuur van het netwerk.

Oprichting

Op 16 mei 2012 werd de Stichting ‘Duurzaam Ondernemen in Noordwest-Holland’ (DOinNWH) officieel opgericht en op 21 mei vond de kick-off van het netwerk plaats bij Holland Media Combinatie in Alkmaar. Dit viel samen met het ter perse gaan van een NHD-bijlage ‘Duurzaamheid & Techniek’. Met deze feestelijke gebeurtenis was het netwerk van MKB-ondernemers en koplopers in de regio geboren…

>>> Ga naar de initiatiefnemers

Zoeken
Deel dit bericht
logo rabobank foundingpartner DOinNWH