Vuur in de ketels van BioWarmteCentrale

CV TuningHet vuur in alle vier de ketels van Stadsverwarming Purmerend (SVP) brandt sinds dinsdagochtend 2 december, terwijl de laatste hand nog aan de bouw van BioWarmteCentrale de Purmer wordt gelegd. De nieuwe centrale is een feit, waarbij gestookt wordt op houtsnippers. Een energieneutraal alternatief.

In de centrale wordt gestookt op houtsnippers uit terreinbeheer geleverd door Staatsbosbeheer. Dit is voor SVP een belangrijke stap op weg naar de levering van duurzame warmte. Met de centrale voorziet SVP haar 25.000 klanten namelijk voor 80 procent van groene warmte. De resterende 2 procent van de warmtebehoefte komt van gasgestookte hulpwarmtecentrales.

SVP produceert sinds 1 juli 2014 zelf haar warmte met behulp van de BioWarmteCentrale (44 megawatt) en twee hulpwarmtecentrales. Door het gebruik van 100.000 ton biomassa (houtsnippers) spaart SVP op jaarbasis ruim 50.000 ton CO2 uit. Dit staat gelijk aan de CO2-reductie die wordt behaald met 800.000 zonnepanelen. De houtsnippers zijn een bijproduct uit het reguliere beheer van bos, natuur en landschap. Hout is een duurzame, hernieuwbare grondstof en CO2 neutraal. Bij verbranding van houtsnippers neemt de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer niet toe. Bij de verbranding van aardgas, olie en steenkool gebeurt dit wel.

Stadsverwarming Purmerend 

Als ketengeïntegreerd innovatief en duurzaam lokaal warmtebedrijf richt SVP zich op productie (‘BioWarmte’, van grijze naar groene energie), distributie (‘SlimNet’, verbeteren van het warmtenet) en consumptie (‘WarmteBewust’, gericht op energiebesparing).

Hout 

Staatsbosbeheer zet zich in voor een natuurlijke leefomgeving waarmee mensen zich verbonden voelen, die bescherming biedt aan waardevolle planten en dieren en waar plaats is voor beleving en benutting. Een deel van het hout dat vrijkomt uit beheer is niet geschikt voor producten als planken, balken, papier en spaanplaat. Dat deel krijgt bij Staatsbosbeheer het label energiehout. De toepassing van houtsnippers als groene energie is een maatschappelijke functie. Natuur geeft zo ook energie.

Staatsbosbeheer werkt voor de leveringen aan SVP samen met andere terreinbeheerders en marktpartijen die houtsnippers produceren uit natuur en landschap.

Zoeken
Deel dit bericht
logo rabobank foundingpartner DOinNWH