Core business

ZON Energie zorgt voor de implementatie, realisatie en exploitatie van duurzame energie systemen in nieuwbouw en bestaande bouw, waardoor corporaties gemeenten en projectontwikkelaars ontzorgd hun duurzame doelen realiseren.

ZON Energie ontwikkelt en adviseert niet alleen, ook investeert en exploiteert ZON duurzame energie-installaties. Na oplevering van de installatie levert ZON Energie bewoners duurzame warmte, koude en warm tapwater met een maximale inzet van natuurlijke bronnen (uit de zon, bodem en eventueel biomassa). Bewoners genieten duurzaam met een maximaal comfort.

Naar boven

Motivatie en/of Visie mbt Duurzaam Ondernemen

ZON Energie brengt duurzaamheid in de praktijk. ZON Energie staat voor samenwerken, kennis delen, innovatie initiëren, ontzorgen, oppakken en uitvoeren in de sterk opkomende markt van de gebouw gebonden duurzame energie.

Voorloper, voorbeeld en ondernemer zijn, is onze business. ZON Energie laat zien dat duurzaam leuk is en dat je er ook geld mee kunt verdienen. Dit alles omschrijven wij in onze V.I.S.I.E.

V - Verhoging groen imago
I  - Investering energiesystemen door ZON Energie Groep
S - Stabiel rendement
I  - Inpassing op flexibele wijze
E - Exploitatie voor langere termijn

Naar boven

Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

Care, share, dare en no air: wij zorgen goed voor onze mensen en hun omgeving (care), delen kennis met partijen om samen sterk te zijn/worden (share), wij durven te innoveren (dare) en streven naar helderheid en werken met een Westfriese nuchterheid (no air).

Een voorbeeld

Als voorbeeld noemen wij een duurzaam woonproject voor senioren in Krommenie. Samen met Parteon Projectontwikkeling ontwikkelde ZON Energie een duurzame energievoorziening voor een zorgcomplex van 79 zorgappartementen met een bijbehorend atrium. Volgens de laatste technieken wordt dit complex in de winter verwarmd met bodemwarmte en in de zomer weer gekoeld. Beide met warmte en koude uit de grond, ondersteund door een warmtepomp. De 70 m2 zonnecollectoren vormen de basis voor de verwarming van het (warme) tapwater. ZON Energie is eigenaar van de duurzame installatie en exploiteert deze voor de komende 30 jaar.

Naar boven

Mbt Duurzaam Ondernemen, hoe zou je je bedrijf typeren?

Koploper

Naar boven

Ambities

Dromen, durven, doen en doorzetten. Alle toekomstige installaties in bouwprojecten (nieuwbouw en bestaande bouw) op basis van maximale inzet duurzame energie bronnen.

Wensen

Samen met corporaties, gemeenten en projectontwikkelaars de energietransitie versnellen door maximale inzet van natuurlijke energiebronnen bodem en zon, voor comfortabel verwarmen en koelen van woningen en utiliteitsgebouwen. Realisatie van duurzame doelen zonder zorgen over investering en exploitatie.

Naar boven

Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

Samen met corporaties en gemeenten de energie doelstellingen voor 2020 en zelfs voor 2050 halen!

Naar boven