Core business

Wayinfront helpt startende en gevestigde ondernemers bij het realiseren van ideeën tot waardevolle business. Daarbij richten wij ons op innovatieve concepten op het gebied van duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Naar boven

Motivatie en/of Visie mbt Duurzaam Ondernemen

Duurzaam ondernemen is in mijn ogen hetzelfde als toekomst bestendig ondernemen. Het waarborgen van continuïteit is altijd al een belangrijke doelstelling geweest van bedrijven. Duurzaam ondernemen is in mijn ogen het enige middel om die continuïteit te waarborgen.
Het draait namelijk om:
1) het ontwikkelen van toekomstbestendige businessmodellen.
2) het aantrekken, ontwikkelen en behouden van de beste mensen. 3) het zeker stellen van grondstoffen en grondstofkosten.
Dit leidt samen tot duurzame winst

Naar boven

Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

In mijn onderneming help ik ondernemers om nieuwe toekomstbestendige businessmodellen te ontwikkelen en naar de markt te brengen.
Juist voor startende ondernemingen is het enorm belangrijk om zich vanaf het eerste moment toekomstbestendig en dus duurzaam in te richten. Dit is een peiler onder hun bestaansrecht.

Naar boven

Mbt Duurzaam Ondernemen, hoe zou je je bedrijf typeren?

Gevorderd

Naar boven

Ambities

Voor de korte termijn wil ik ondernemers helpen hun bedrijf opnieuw uit te vinden vanuit een duurzaam en mvo perspectief.

Vervolgens wil ik de benodigde verduurzamingsmaatregelen in de vorm van een ESCO cooperatie aanbieden aan MKB ondernemingen.

Voor de lange termijn wil ik de eerste sociale woningcorporatie zonder onrendabale top met alleen EPC 0 woningen oprichten.

Wensen

Ik ben op zoek naar bedrijven die hun onderneming opnieuw willen uitvinden waar ik mijn diensten kan aanbieden.

Verder zoek ik samenwerkingen met allerlei partijen die kennis, ervaring en arbeid kunnen inbrengen om samen een prestatie te leveren naar de klant.

Naar boven

Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

Ik geloof dat onder MKB bedrijven nog een grote verduurzamingsslag te maken is. Gedreven door de hectiek van de dag en de financiële druk heeft verduurzaming nog te weinig perspectief. Door ondersteuning te bieden in het definieren van duurzame kansen. En het aanbieden van financiering van duurzame investeringen kan deze slag gemaakt worden. Hiermee moet het MKB meer toekomst bestendig en dus duurzaam worden.

Naar boven

Wat ik verder nog kwijt wil

Als bestuurder / penningmeester van de stichting Duurzaam Ondernemen Noord West Holland kom ik graag in contact met alle ondernemers met duurzame ambities. Waar mogelijk verbind ik partijen om samen kansen te creëren.

Naar boven