Core business

Het koppelen van vraag en aanbod van échte Nederlandse groene stroom. Vandebron slaat een brug tussen producent en consument, zonder tussenschakel die belang heeft bij meer energieverbruik (dus meer omzet). We hebben ondertussen ruim 80 bronnen en bijna 90.000 huishoudens aangesloten (november 2016) op Nederlandse groene stroom. Ons businessmodel werkt als volgt:DO-Project

Een windpark aan de kust, een aardappelboer met een biovergister, de buurman met een dak vol zonnepanelen. En wij geloven dat dit de toekomst wordt. Als je zelf geen energie produceert, doet je buurman het wel, of de windmolen iets verderop. Straks kan iedereen zelf energie kopen en verkopen. En is een energieleverancier geen handelaar meer, maar een dienstverlener. Dan verdient de bron wat meer, betaalt de consument wat minder en er kan meer worden geïnvesteerd in duurzame energie. Net zolang tot heel Nederland groen is.Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

Just-do mentaliteit; er zijn geen problemen. Enkel uitdagingen!

        

Ambities

Zo snel mogelijk naar honderd procent duurzame energie. De ambities gaan verder dan puur het verbinden van consument en producent. Vandebron wil een belangrijke rol spelen in de transitie naar een autonome energievoorziening. "Wij zien ondernemen als het middel om de transitie naar een duurzame economie te versnellen."

Wensen

100% duurzame energie in Nederland

Naar boven