Core business

RAADHUIS voor creatieve communicatie: een bureau, sterk in het ontwikkelen en uitwerken van creatieve concepten in online en offline middelen. Een bureau dat vanuit verschillende disciplines echt crossmediaal kan werken.

Een nuchtere Noord-Hollandse onderneming ook, dat sinds 1974 werkt voor zowel regionale als landelijke opdrachtgevers. Met een vaste bezetting van zo'n twintig mensen kan ook snel worden geschakeld en kunnen wij u in de volle breedte ondersteunen met communicatieoplossingen.

Onze visie op communicatie: reclame gaat over beloftes en beloftes overtuigen steeds minder in deze tijd. Door de online ontwikkelingen wordt de wereld steeds transparanter en mensen zijn bewuster en eigenzinniger in hun keuzes. In communicatie is relevantie nu belangrijk: voorziet de informatie concreet in een behoefte?

Als bureau zien we dat de ontwikkeling van online media bepalend is geworden; overige communicatie wordt hier steeds vaker op afgestemd. Toch begint alles met een uniek, onderscheidend idee. En staat creatie nog steeds aan de basis van alles. RAADHUIS is daarom in de eerste plaats een creatief bureau.

Naar boven

Motivatie en/of Visie mbt Duurzaam Ondernemen

In het voorjaar van 2012 is RAADHUIS voor creatieve communicatie gestart vorm te geven aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Het resulteert in richtlijnen en beleid dat in MVO-Beleid is vastgelegd, ontwikkeld door het MVO Projectteam, bestaande uit diverse medewerkers van RAADHUIS.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, hier is natuurlijk veel over te doen en het is een begrip waarvan de inhoud verandert. Hoewel het je vroeger aan ethiek deed denken, is het verhaal nu niet alléén liefdadigheid.

Het economisch denken wordt steeds dominanter, bevestigt MVO Nederland. Groeiende is
de groep die MVO bedrijft omdat het loont: het maakt je als werkgever aantrekkelijker en het heeft positieve invloed op de reputatie. Het zegt iets over de kwaliteit van de organisatie, er worden bewuste keuzes gemaakt in alle handelingen die aan de orde zijn. Transparantie en openheid staan voorop.

Kortom: RAADHUIS voelt zich comfortabel met een gezonde MVO-status. Beter.

Naar boven

Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

RAADHUIS ziet inspiratie en ook kansen in de groeiende vraag naar duurzame producten
en diensten. Kort samengevat zijn de belangrijkste motivaties voor RAADHUIS voor duurzaam ondernemen:

- een bewuste bedrijfsvoering, gedragen door alle medewerkers
- een collectieve behoefte aan een maatschappelijk betrokken houding
- kostenbesparing voor eigen bedrijfsvoering
- positieve reputatie en een toekomstgerichte, innovatief imago

Naar boven

Mbt Duurzaam Ondernemen, hoe zou je je bedrijf typeren?

Gemiddeld

Naar boven

Ambities

RAADHUIS verzorgt regelmatig updates, ofwel een vinger aan de pols, en volgt de ontwikkelingen op de voet.

Wensen

Graag worden we door DOiNHW op de hoogte gehouden van ontwikkelingen, zo dicht mogelijk bij de praktijk.

Naar boven

Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

Het is zaak om het begrip 'duurzaam ondernemen' als vanzelfsprekend te erkennen. Het moet in onze genen gaan zitten.

Naar boven

Wat ik verder nog kwijt wil

Het duurzaam ondernemen is zinnig in de eerste plaats, want draagt bij aan een betere wereld. Door de economische crisis is de focus hierop benadrukt. Uit het economisch dal klimmend, is het zaak duurzaam ondernemen verder te ontwikkelen. Dat doen we samen, dus niet louter met een winstoogmerk.

Naar boven