Fair BusinessCore business

FairBusiness is een advies- en projectbureau dat bedrijven, gemeenten en andere organisaties ondersteunt bij het realiseren van duurzame ambities.

FairBusiness speelt in op de overtuiging dat bedrijven en andere organisaties een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan duurzame ontwikkeling wereldwijd. Wij gebruiken de internationale MVO richtlijn ISO 26.000 als basis om te komen tot een MVO of Duurzaamheidsprofiel op maat. Het verder verankeren van duurzaamheid binnen de bedrijfsprocessen en/of organisatiecultuur is nog vaak een flinke uitdaging waarin we eveneens een rol van betekenis kunnen spelen.

FairBusiness verzorgt daarnaast de coördinatie en helpdesk van de Duurzaamheidsmeter, zie www.duurzaamheidsmeter.nl

Naar boven

Motivatie en/of Visie mbt Duurzaam Ondernemen

Voor zover we weten is er maar één leefbare planeet aarde die we anno 2012 al met ruim 7 miljard mede-inwoners moeten delen. De wereld zal zeker niet minder gaan consumeren en produceren, dus het moet anders. Hier kun je somber van worden of juist kansen zien: Duurzaam Ondernemen heeft de toekomst.


Naar boven

Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

FairBusiness draagt het principe van ‘Walk the Talk’ hoog in het vaandel. We zijn permanent op zoek naar mogelijkheden om onze eigen wandel en handel te ‘fairduurzamen’. Enkele voorbeelden:

  • Zoveel mogelijk gebruik van OV en fiets (grote fan van de OV-fiets!);
  • Standaard gebruik van FSC-papier maar met een nadrukkelijke voorkeur voor digitaal;
  • We zijn ‘flexitariers’ en ‘cultural creatives’: gecharmeerd van gezonde, duurzame, eerlijke producten voor eten, drinken, bodycare, schoonmaak, kado’s etc., etc.
  • We gebruiken groene stroom en bankieren bij de Triodosbank
  • De keuze voor duurzame leveranciers uit zich eveneens in de illustraties op onze website, deze zijn gekocht bij FairMail.

FairBusiness hecht veel waarde aan de kracht van samenwerking. We zijn partner van MVO Nederland, lid van De Waaier en mede-oprichter van DOinNWH.

 

Naar boven

Mbt Duurzaam Ondernemen, hoe zou je je bedrijf typeren?

Koploper

Naar boven


 

Ambities

We willen ons zelf verder ontwikkelen in:

  • Advies op maat voor het MKB, met name gericht om hun kennis en kunde om zich te profileren als duurzaam ondernemer te versterken;
  • Systemische Transitie Management (S-TM) voor het verankeren van duurzaamheid binnen de bedrijfs- of organisatiecultuur.
  • Advisering mbt ‘Maatschappelijk Verantwoord Besturen’, gerelateerd aan de implementatie van ISO 26000 waarbij het met nadruk gaat om rekenschap te geven van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van je organisatie en de bijdragen aan duurzaam ontwikkeling.

Daarnaast hebben we ambities om ons netwerk van zelfstandige adviseurs op het terrein van MVO, duurzaam ondernemen en ontwikkelingsgericht ondernemen uitbreiden en meer te structureren.

 

Wensen

Bij DOinNWH hopen we vooral ons te omringen met een snel groeiende groep van inspirerende ondernemers die samen willen werken om duurzame ambities waar te maken een lichtend voorbeeld zijn voor komende generaties ondernemers.

Krachten bundelen klinkt makkelijker en logischer dan het is. Met DOinNWH willen we vooral ook leren waar wel en niet meerwaarde zit in samenwerking op zakelijk gebied.

Naar boven

Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

Met name in de 5 economische clusters die voor onze regio sleutelsectoren zijn, energie, agribusiness, zorg, maritiem, toerisme, biedt duurzaam ondernemen veel perspectief. De uitdaging is om zorg te dragen dat het MKB hierop inhaakt en vruchten van plukt. DOinNWH kan hier zeker een positieve rol in spelen.

Naar boven

Wat ik verder nog kwijt wil

FairBusiness komt voort uit COS Noord-Holland en heeft uit die periode veel kennis, ervaring en netwerk op het gebied van ontwikkelingssamenwerking die we ook graag inzetten voor MKB-ers met internationale ambities specifiek in landen in het Zuiden.

Naar boven