Core business

Het Duurzaam Bouwloket bestaat uit een digitaal en fysiek loket voor vragen over duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing en energie opwekking. Het Duurzaam Bouwloket is een onafhankelijk schakel tussen overheid, bedrijven en particulieren met als doelstelling het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

Naar boven

Motivatie en/of Visie mbt Duurzaam Ondernemen

Onze voornaamste motivatie om duurzaam te ondernemen is de maatschappelijke betrokkenheid en de toekomstgerichtheid die het met zich mee brengt. Wij vinden dat het voortbestaan van een bedrijf niet meer alleen afhankelijk moet zijn van een goede financiële situatie maar dat milieu minstens even belangrijk is.

Naar boven

Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

Vanuit onze eigen diensten (het digitale loket) die wij leveren maken we onder andere gebruik van groene hosting en proberen we zo min mogelijk gebruik te maken van papierwerk. Daar waar mogelijk pakken we zoveel mogelijk de fiets. Daarnaast geven we vanuit ons eigen loket regelmatig presentaties of adviezen waarin we voor MKB - bedrijven ingaan op de voordelen van zon-PV voor het MKB.

Naar boven

Mbt Duurzaam Ondernemen, hoe zou je je bedrijf typeren?

Gemiddeld

Naar boven

Ambities

We zijn een startende onderneming met als doelstelling om uiteindelijk onze gehele bedrijfsvoering energieneutraal te maken.

Wensen

-

Naar boven

Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

Wij zien in de omgeving dat er voor MKB bedrijven zeer veel mogelijkheden liggen om Zon-PV aan te schaffen voor hun onderneming. Veel bedrijven zijn zich (nog) niet bewust van de (fiscale) voordelen en mogelijkheden die er liggen voor hun bedrijf.

Naar boven

Wat ik verder nog kwijt wil

-

Naar boven