Core business

Wij zijn een accountants- en belastingadvieskantoor. Maar we zijn nog veel meer dan dat. Wij zijn er niet alleen voor de jaarrekeningen en de belastingaangiften, wij willen samen met jou ondernemen!

Wij zijn Joost Baarda en Pascal Gabler, AA accountants en belastingadviseur. We zijn jong en dynamisch net als vele anderen, maar daar heb jij als ondernemer weinig aan. We zijn dan ook veel meer dan dat. We zijn ervaren, deskundig en enthousiast. We luisteren, vragen door, denken mee en spreken duidelijke taal. Maar we zijn ook eerlijk. Dus we vertellen je ook wat je niet wil horen. Alleen zo komen we samen een stap verder!

Naar boven

Motivatie en/of Visie mbt Duurzaam Ondernemen

Wij zijn door de initiatief nemers van Duurzaam Ondernemen in Noordwest Holland geïnspireerd om actief bezig te zijn met Duurzaam Ondernemen. Enerzijds om ons steentje bij te dragen de maatschappij en anderzijds om ons te onderscheiden in de markt. Wij zien dat Duurzaam Ondernemen hand in hand gaat met economische groei en zakelijke kansen.

Als iedereen een steentje bijdraagt, hoe groot of klein ook, dan zorgen wij met elkaar voor een grote bijdrage aan een meer duurzame wereld. Op deze manier kunnen de generaties na ons ook nog genieten van het leven en de natuur.

Naar boven

Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

BG accountants is maatschappelijk betrokken en heeft oog voor het milieu. Maar duurzaam is meer dan dat. Wij investeren graag in duurzame relaties, met jou, met onze klanten, met andere professionals en met de maatschappij waarin we allemaal samen leven.

Door minder energie en sinds mei 2013 zelfs onze energiebronnen te gebruiken zijn wij van mening dat wij een bijdrage leveren aan een meer duurzame / schonere wereld.

In samenwerking met boozd is ook de app 'The Green Touch' gerealiseerd. Een eerste stap richting een app die (andere) ondernemers helpt bij het duurzaam ondernemen.

Een andere manier van duurzaam (bewust) ondernemen waar wij mee bezig zijn, is het gebruik van materialen en de inkoop hiervan. Hierbij denken wij aan:

 • Hosting websites
 • Verminderen papierlast
  Het papier dat wij gebruiken is verantwoord geproduceerd.
 • Energie zuinige computers / tv
 • Afvalscheiden

Wij hebben onze krachten gebundeld met boozd. Door de krachten te bundelen zijn er meer mogelijkheden. Met elkaar hebben wij het  energie neutrale kantoor (en VVE) weten te realiseren door de aanleg van ruim 130 zonnepalen.

Wij houden met de inkoop bewust rekening met duurzame materialen / grondstoffen.

Naar boven

Mbt Duurzaam Ondernemen, hoe zou je je bedrijf typeren?

Starter

Ambities

Onze ambities voor de korte termijn (tot 1 jaar) zijn:

 • Websites onderbrengen bij groene hosting
 • Besparing met bestaande middelen op energiekosten van 10% door bewuster met energie voorzieningen om te gaan
  Licht uit wanneer niet nodig, systemen uit i.p.v. standby
 • Bewust omgaan met afval
  Recycling glas, plastic, cartridges, papier
 • Mobiliteitsplan
  Waar mogelijk andere (schonere) vormen van transport kiezen, zoals de fiets.

 

Voor de middellange termijn (1-5 jaar) zijn onze ambities:

 • Energiebesparende maatregelen voor de verlichting
  Bijvoorbeeld LED-verlichting
 • Eigen energiebron
  Bijvoorbeeld in de vorm van zonne-energie
 • Digitaal kantoor
  Besparing op papier, print en bezorging (uitstoot CO2)
 • Studieplan opzetten voor basisscholen
  Leerlingen van groep 6, 7 of 8 (nog nader te bepalen) krijgen voorlichting over duurzaam leven, energieverbruik. Moet erop gericht zijn om praktische tips over te dragen die direct toegepast kunnen worden. Er kan ook een competitie aan gekoppeld worden per school waar het meeste energie (gemiddeld per huishouden) is bespaard. Betekent ook dat mensen toegang tot een tool moeten krijgen waar ze energieverbruik in kunnen bijhouden, gekoppeld aan een school. Maar ook los te gebruiken. Dat maakt in ieder geval ook inzichtelijk hoe Ć¼berhaupt het energieverbruik is. En op basis van het verbruik kunnen tips/adviezen getoond worden.

Voor de lange termijn (5 jaar en verder) gaan onze ambities verder dan onze eigen kantoren:

 • Groene daken Alkmaar
  Project opzetten waarbij 1 of meer scholen gestimuleerd worden om zonnepanelen op het dak te (laten) plaatsen. Dat is een schonere manier om energie te gebruiken en het zal op termijn (overheids-)geld besparen.
Continue zullen wij onze klanten enthousiasmeren om ook met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan.

Naar boven

Wensen

DOinNWH kan een goede bijdrage leveren in het studieplan voor basisscholen om jonge mensen en hun ouders bewust te maken van energie en duurzaamheid. Door inzet van de leden kan het bereik om op scholen de voorlichting te geven vergroot worden. Stel dat iedere maand 10 verschillende leden een studiemiddag 'leiden' op een basisschool dan is het bereik 120 basisscholen, ongeveer 2.400 leerlingen en ongeveer 4.400 ouders. En met het spin-off effect richting buren, vrienden, kennis, familie is het bereik nog veel groter.

Ook bij het samenstellen van het studiemateriaal / het programma kunnen de leden (in de vorm van een projectgroep) een bijdrage leveren.

Naar boven

Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

Wind- en Zonne-energie zien wij de komende jaren als een groeimarkt. Het is een 'gratis' bron die benut moet worden.

Voor de zonne-panelen zijn er vele daken die leegstaan en waar prima zonne-panelen geplaatst kunnen worden. Het rendement van de zonne-panelen is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en zal ook de komende jaren waarschijnlijk nog toenemen. Daarmee groeit ook de opbrengst per zonne-paneel en dat maakt het nog interessanter. De financiering is nog wel een uitdaging.

Wind-energie is wellicht wat lastiger, omdat er al snel grote windmolens geplaatst moeten worden om de wind om te kunnen zetten in energie. Maar in Noord-Holland hebben wij veel wind en dus liggen daar volop kansen / mogelijkheden.

Naar boven