Core business

Atlantis Handelshuis is een groothandel in maatschappelijk verantwoorde producten. Wij houden ons bezig met de in- en verkoop van streek-, biologische en ecologische producten, fairtrade artikelen, duurzame en innovatie producten, alternatieve energie-opwekkers en energiebesparende materialen. Wij voorzien in de vraag van bedrijven, overheden en instellingen naar maatschappelijk verantwoorde producten.

Naar boven

Motivatie en/of visie voor Duurzaam Ondernemen

'Streven naar gezondheid'
De afgelopen jaren willen consumenten in het kader van duurzaamheid meer en meer weten waar hun producten vandaan komen en hoe deze zijn geproduceerd. Veel bedrijven, overheden en instellingen begrijpen dat ze zich beter profileren als ze met zorg voor mens, dier en milieu acteren. Om dit te kunnen doen hebben deze koplopers behoefte aan de producten die het Atlantis Handelshuis aanbiedt.

Duurzaamheid is geen trend! In de toekomst zal duurzaamheid gewoon worden, want biologisch en streekproducten is gewoon! Wij voorspellen dat het begrip duurzaamheid zal worden vervangen door het 'streven naar gezondheid', want in ieder product dat wij nu eten, zitten tot de 'maximaal toegestane', meest chemische, toevoegingen, waarvan niemand weet wat die samen allemaal in en met ons lichaam doen.

Naar boven

Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

Het Atlantis Handelshuis is baanbrekend waar het gaat om het aanbieden van maatschappelijk verantwoorde producten. Wij benaderen de markt vanuit een ander perspectief dan iedereen gewend is. Wij handelen in Eerlijk(e) Waar. Een eerlijk product met een verhaal, en dat verhaal is onder andere de mate van duurzaamheid van onze verschillende producten. Ook onze producenten nemen we mee met de transitie naar echte duurzaamheid, door de vraag te creëren.

Naar boven

Hoe zou je je bedrijf typeren?

Koploper

Naar boven


Ambities

Het beleid van het Atlantis Handelshuis is erop gericht op een sociaal maatschappelijk verantwoorde wijze zoveel mogelijk mensen te voorzien in de behoefte naar gezonde producten. Op dit moment is er bedroevend weinig te verkrijgen op dit gebied. En dat terwijl er wel veel wordt geproduceerd in de regio Noord-Holland Noord. Het Atlantis Handelshuis wil hierin een aanjagende rol spelen.

Duurzaamheid betekent namelijk ook het gebruik van de producten en diensten uit de eigen regio. Dit heeft tot gevolg dat er minder vervoerskilometers nodig zijn, dus minder uitstoot. Ook zal de eigen regio dan bijdragen aan werkgelegenheid en een gezonder leefklimaat. Dit resulterend in onderscheidend vermogen ten opzichte van andere regio's. Iets om trots op te zijn!

Ook probeert het Atlantis Handelshuis zelf zoveel mogelijk de hele keten van transport tot verpakking en de eigen Co2 uitstoot te verduurzamen.

Wensen

Bedrijven die open en eerlijk willen samenwerken aan een gezonde toekomst!
Belangenbehartiging vanuit het versterken van kleinschalige initiatieven om zo samen een onderstroom te vormen die uiteindelijk de echte transitie zal bewerkstelligen. Juist de kleine initiatieven moeten worden opgeschaald en juist hier moeten we mee opschieten!

Naar boven

Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

De Kop van Noord-Holland heeft het in zich om het gezondste gebied in Nederland te worden. Een plek van waaruit we de regio Amsterdam van voedsel kunnen voorzien en een plaats waar mensen uit de stad naar toe kunnen om de natuur in te trekken.

Naar boven

Wat ik verder nog kwijt wil

Over duurzaamheid praten en andere vertellen hoe ze het moeten doen is makkelijk! Wat we nodig hebben zijn mensen en bedrijven die het ook gewoon doen, van de gebaande paden af en laten zien dat het ook anders kan.

Naar boven