Core business

AMBOR creatie faciliteert co-creatie. Co-creatie door organisaties met groene ambities, in transitie naar een duurzame samenleving. Zij werkt met bedrijven, overheden en NGO’s die samen stappen willen zetten voor het behoud van de kwetsbare planeet waarop wij leven. Procesmanagement van Green Deals, netwerken en Communities of Practice. Faciliteren van interactieve workshops en brainstorms. 


DO-Project

Green Deal Groene Daken: samen via slimme financiering en zorgen voor minder wateroverlast en meer biodiversiteit.

Community of Practice Financiële instellingen en Natuurlijk Kapitaal: leren van elkaars praktijk in een community met financiële instellingen die beter willen investeren in natuurlijk kapitaal.


Eigen invulling van Duurzaam Ondernemen

Naast het procesmanagement voor een duurzame samenleving:

Bank: Triodos

Mobiliteit: voorkeur voor OV, combinatie met fiets en Green Wheels

Circulair inkopen: moderatie-materialen: navulbare stiften met waterbasis inkt en 100 % gerecycled post-it papier. C2C office papier.

Hosting website en mail: Greenhost

Kantoorruimte: het Willibrordus Business Center, herbestemming hoofdgebouw GGZ NHN op loopafstand van intercity-station Heiloo

Actie: papierloos werken


Mbt Duurzaam Ondernemen, hoe zou je je bedrijf typeren?

Koploper


Ambities

Samen een werkelijk duurzame economie op gang brengen. Met aandacht voor lokale verbindingen, lokaal en duurzaam inkopen, slimme financiering, kortom: samenwerking!


Wensen

Inspiratie en netwerk, om zo als DOinNWH werkelijk het verschil te maken. Voor het behoud van de aarde en voor de toekomst van onze kinderen.


Toekomstperspectief regio Noordwest Holland

Duurzame mobiliteit, duurzame energievoorziening, energieleverende gebouwen, rijke biodiversiteit, lokale en duurzame voedsel voorziening door creatieve oplossingen en vruchtbare samenwerking. Om klimaatverandering te stoppen zullen we bijvoorbeeld weer meer bossen moeten aanleggen. CO2 vastleggen in fruit- en noten- en andere bomen. Noordwest Holland wordt het wenkend perspectief voor Nederland en Europa om klimaatverandering te stoppen!


Wat ik verder nog kwijt wil

Als bestuurslid van DOinNWH actief in het organiseren van inspiratiesessies en bredere bijeenkomsten, en aanspreekpunt voor projecten.

Verder ook actief in DuurzaamHeiloo.nl en het landelijke koplopersplatform De Groene Zaak. Daar waar ik kan en versterkende mogelijkheden zie probeer ik groene initiatieven met elkaar te verbinden.